Als Eerste hulp verlener moet u competent zijn


Dit houdt in dat u elk jaar de competenties 1 t/m 6 voldoende moet beheersen:

(het zijn de elementaire en levensreddende handelingen van een EHV-er)

 1. Korte levensreddende handelingen
 2. Bewusteloos en normale ademhaling
 3. Letsels en ziektes met gevolgen voor het bewustzijn
 4. Bewusteloos en geen (normale) ademhaling
 5. Letsels en ziektes met gevolgen voor circulatie
 6. Letsels en ziektes met gevolgen voor de ademhaling

 

De competentienummers 7 t/m 18

(deze oefeningen moeten in elk geval 1 x per 2 jaar voldoende geoefend en beheerst worden)

 1. Wonden
 2. Brandwonden
 3. Kneuzing, verstuiking en spierscheuring
 4. Ontwrichting en botbreuken
 5. Letsels van oog, oor, neus en mond
 6. Vergiftiging
 7. Elektriciteitsongevallen
 8. Lichte warmte en koude letsels (incl. bevriezing)
 9. Steken en beten
 10. Verplaatsen
 11. (Kinder)ziektes
 12. Eerste schakel


Onze werkwijze

• In het Infobulletin en op de pagina progamma herhalers staat een overzicht van alle cursusavonden en de competenties die tijdens die avonden aan de beurt komen. Zorg er voor dat u de avonden met de competenties 1 t/m 6 in elk geval jaarlijks bezoekt.


• Elk lid ontvangt een kaart, waarop u zelf bijhoudt welke competentienummers u goed uitgevoerd heeft. U kunt dan zelf zien, welke nummers u in dat seizoen nog moet oefenen.


• Van de kaderinstructeur hoort u of u een competentie nog niet voldoende beheerst. De instructeur geeft dit door aan het bestuur. Je krijgt later in het seizoen nog gelegenheid om deze competentie te oefenen en voor de instructeur te demonstreren.


• De bekende presentielijsten blijven. Bij binnenkomst vult u uw naam in. Op elke presentielijst staan de competentienummers vermeld die tijdens de betreffende herhalingsles worden behandeld.


• De ledenadministrateur houdt het voldoende beheersen van de competenties bij, maar waarschuwt u niet, als u bepaalde competenties niet voldoende beheerst. Dat moet u zelf administratief bijhouden!


• Bij speciale avonden (te denken aan thema-, slotavond) worden zo mogelijk ook de competentienummers vermeld.


• Mocht aan het einde van een cursusjaar blijken dat u competenties niet goed beheerst, dan kunt u hiervoor een competentietoets doen bij een kaderinstructeur.
Wanneer deze toets goed uitgevoerd wordt, wordt uw diploma verlengd, maar als dit niet het geval is, is er geen herhaling meer mogelijk en komt het diploma te vervallen. 

In deze competentietoets worden de huidige eisen van o.a. reanimatie, stabiele zijligging e.d. gecontroleerd. Wie deze niet goed beheerst, krijgt géén verlenging.

• Posten:
Wanneer u 1 x of meer gepost heeft, mag er 1 competentienummer van de nummers 7 t/m 18 als uitgevoerd worden opgeschreven.

Copyright EHBO Dronten