Als Eerste hulp verlener moet u competent zijn


Dit houdt in dat u elk jaar de competenties 1 t/m 6 voldoende moet beheersen!! Deze worden in de 2 verplichte lessen behandeld.

(het zijn de elementaire en levensreddende handelingen van een EHV-er)

 1. Korte levensreddende handelingen
 2. Bewusteloos en normale ademhaling
 3. Letsels en ziektes met gevolgen voor het bewustzijn
 4. Bewusteloos en geen (normale) ademhaling
 5. Letsels en ziektes met gevolgen voor circulatie
 6. Letsels en ziektes met gevolgen voor de ademhaling

 

De competentienummers 7 t/m 18. Deze worden behandeld in de overige 4 lessen.

 1. Wonden
 2. Brandwonden
 3. Kneuzing, verstuiking en spierscheuring
 4. Ontwrichting en botbreuken
 5. Letsels van oog, oor, neus en mond
 6. Vergiftiging
 7. Elektriciteitsongevallen
 8. Lichte warmte en koude letsels (incl. bevriezing)
 9. Steken en beten
 10. Verplaatsen
 11. (Kinder)ziektes
 12. Eerste schakel


Onze werkwijze

• In het Infobulletin en op de pagina progamma herhalers staat een overzicht van alle cursusavonden en de onderwerpen die tijdens die avonden aan de beurt komen.
Zorg er voor dat je de avonden met de verplichte lessen in ieder geval aanwezig bent. Van de overige avonden dien je in ieder geval (jaarlijks) 3 van de 4 lessen te volgen. De onderwerpen daarvan zijn niet per definitie ieder jaar dezelfde.


• Van de kaderinstructeur hoort je of je een competentie nog niet voldoende beheerst. De instructeur geeft dit door aan het bestuur. Je krijgt later in het seizoen nog gelegenheid om deze competentie te oefenen en voor de instructeur te demonstreren.


• De bekende presentielijsten blijven. Bij binnenkomst vul je je naam in. Op je persoonlijke pagina op de site kun je zien welke lessen je aanwezig was.


• De ledenadministrateur houdt het voldoende beheersen van de competenties bij, maar waarschuwt je niet, als je bepaalde competenties niet voldoende beheerst. Dat moet je zelf bijhouden! 


• Bij speciale avonden (te denken valt aan thema-, slotavond, oefening) worden zo mogelijk ook de competentienummers vermeld.


• Mocht aan het einde van een cursusjaar blijken dat u competenties niet goed beheerst, dan kunt u hiervoor een competentietoets doen bij een kaderinstructeur.
Wanneer deze toets goed uitgevoerd wordt, wordt uw diploma verlengd, maar als dit niet het geval is, is er geen herhaling meer mogelijk en komt het diploma te vervallen. 

In deze competentietoets worden de huidige eisen van o.a. reanimatie, stabiele zijligging e.d. gecontroleerd. Wie deze niet goed beheerst, krijgt géén verlenging.

Copyright EHBO Dronten