Als Eerste hulp verlener moet u competent zijn


Dit houdt in dat u elk jaar twee verplichte lessen moet volgen en daarnaast 3 van de 4 overige lessen.

In deze lessen worden de volgende onderwerpen behandeld:

 1. Korte levensreddende handelingen
 2. Bewusteloos en normale ademhaling
 3. Letsels en ziektes met gevolgen voor het bewustzijn
 4. Bewusteloos en geen (normale) ademhaling
 5. Letsels en ziektes met gevolgen voor circulatie
 6. Letsels en ziektes met gevolgen voor de ademhaling
 7. Wonden
 8. Brandwonden
 9. Kneuzing, verstuiking en spierscheuring
 10. Ontwrichting en botbreuken
 11. Letsels van oog, oor, neus en mond
 12. Vergiftiging
 13. Elektriciteitsongevallen
 14. Lichte warmte en koude letsels (incl. bevriezing)
 15. Steken en beten
 16. Verplaatsen
 17. (Kinder)ziektes
 18. Eerste schakel


Onze werkwijze

• In het Infobulletin en op de pagina progamma herhalers staat een overzicht van alle cursusavonden en de onderwerpen die tijdens die avonden aan de beurt komen.
Zorg er voor dat je de avonden met de verplichte lessen in ieder geval aanwezig bent. Van de overige avonden dien je in ieder geval (jaarlijks) 3 van de 4 lessen te volgen. De onderwerpen daarvan zijn niet per definitie ieder jaar dezelfde.


• Van de kaderinstructeur hoort je of je een onderwerp nog niet voldoende beheerst. De instructeur geeft dit door aan het bestuur. Je krijgt later in het seizoen nog gelegenheid om dit te oefenen en voor de instructeur te demonstreren.


• De bekende presentielijsten blijven. Bij binnenkomst vul je je naam in. Op je persoonlijke pagina op de site kun je zien welke lessen je aanwezig was.


• De ledenadministrateur houdt bij of je voldoende lessen aanwezig was, maar waarschuwt je niet, als je bepaalde lessen gemist hebt. Dat moet je zelf bijhouden! 


• Bij speciale avonden (te denken valt aan thema-, slotavond, oefening) worden zo mogelijk ook de competentienummers vermeld.


• Mocht aan het einde van een cursusjaar blijken dat u te weinig lessen aanwezig was, dan kunt u voor de gemiste les een toets doen bij een kaderinstructeur.
Wanneer deze toets goed uitgevoerd wordt, wordt uw diploma verlengd, maar als dit niet het geval is, is er geen herhaling meer mogelijk en komt het diploma te vervallen. 

In deze toets worden de huidige eisen van o.a. reanimatie, stabiele zijligging e.d. gecontroleerd. Wie deze niet goed beheerst, krijgt géén verlenging.

Copyright EHBO Dronten