Aanvraag en uitvoering hulpverlening EHBO voor uw evenementen

 

Organiseert u een evenement en wilt u uw eerste hulp geregeld hebben?
Wij, als EHBO vereniging Dronten, bieden u graag de helpende hand.

 
Om ons tijd en gelegenheid te geven om voldoende mensen te vragen voor de hulpverlening aan uw evenement vragen wij om uiterlijk 6 weken voor aanvang van het evenement een aanvraag bij ons in te dienen. 

Dit kan door middel van het invullen van het aanvraag formulier.

 

EHBO vereniging Dronten is afhankelijk van de bereidwilligheid van haar vrijwilligers, ondanks dat de aanvraag tijdig is ingediend, is het mogelijk dat een aanvraag niet gehonoreerd kan worden indien de EHBO vereniging Dronten hiervoor geen hulpverleners kan vinden.

 

Aan het begin van het evenement melden de leden van onze EHBO vereniging zich bij uw organisatie. Hier worden ook de telefoonnummers met de organisator (aanspreekpunt) uitgewisseld. Na afloop melden ze zich weer af.

 

Uw organisatie zorgt dat we een goed bereikbare en beschutte (slecht weer) locatie krijgen.  

U maakt onze aanwezigheid aan bezoekers en medewerkers van het evenement bekend.

 

Tijdens een evenement dient er een AED-apparaat aanwezig te zijn of zich bevinden in de directe nabijheid van het evenement.
De post zal altijd door een Eerste-hulpverlener bezet blijven, tenzij er buiten de post hulp verleend moet worden.

 

Om verzekeringstechnische en organisatorische redenen brengen de Eerste-hulpverleners niemand met eigen vervoer naar arts of ziekenhuis. Deze zaken zullen door de organisator geregeld moeten worden. De Eerste-hulpverlener bepaalt of iemand per auto of ambulance vervoerd dient te worden.


Onze Eerste-hulpverleners mogen alleen ingezet worden voor Eerstehulpverlening, en niet voor andere taken zoals verkeer-regelen e.d..

 

De gemaakte kosten van de Eerstehulpverlening worden bij u in rekening gebracht. 
Deze staan vermeld op het contract dat naar u toegestuurd is. Dit is tevens de rekening.

De uren van hulpverlening die de contracttijd overschrijden worden speciaal in rekening gebracht, voor hulpverlening na 24.00 uur wordt extra tarief berekend. Deze rekening dient binnen 14 dagen na afloop van het evenement op de rekening van de vereniging te zijn overgemaakt onder vermelding van het contractnummer.

 

Wij werken volgens de veldnorm.

 

Voor vragen of onze tarieven kunt u contact opnemen met de coördinator posten: hulpverlening@ehbodronten.nl 

 

Wij vertrouwen erop dat u onze Eerste-hulpverleners meeneemt in de catering.

 

De GGD Flevoland heeft een folder beschikbaar gesteld om u te adviseren bij eventueel te nemen veiligheids maatregelen.
U kunt deze folder downloaden: Geneeskundige en gezondheidskundige advisering publieksevenementen

Copyright EHBO Dronten